Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
13/06/2024 47- 562 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.pdf
12/06/2024 46- İhracat Bedellerinin Bankaya Satış Zorunluluğu Oranı %40'dan %30'a Düşürülmüştür.pdf
12/06/2024 45- Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizleri TL'ye Dönüşmünün Desteklenmesine İlişkin TCMB Tebliği Yayımlandı.pdf
30/05/2024 44- Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.pdf
22/05/2024 43- Elektronik Defter Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.pdf
22/05/2024 42- Tecil Faizi Oranı Yıllık % 48 Olarak Yeniden Belirlendi.pdf
22/05/2024 41- Gecikme Zammı Oranı Aylık % 4,5 Olarak Yeniden Belirlendi.pdf
15/05/2024 40- Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı..pdf
02/05/2024 39- Bazı Tevkifat Oranları Artırıldı.pdf
02/05/2024 38- 2024 Hesap Dönemi 1. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak.pdf
29/04/2024 37- Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formları ve e-Defterlere İlişkin Süreler Uzatıldı..pdf
29/04/2024 36- Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'da Değişilklikler Yapıldı.pdf
02/04/2024 35- GİB Tarafından Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı.pdf
20/04/2024 34- Reeskont ve Avans Faiz Oranı Değişti.pdf
29/03/2024 33- Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formları ve e-Defterlere İlişkin Süreler Uzatıldı.pdf
13/03/2024 32- SGK Gecikme Cezası Oranı Artırıldı.pdf
29/02/2024 31- Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Uygulamasına Bazı İstisnalar Getirildi.pdf
20/02/2024 30- Nakdi Sermaye Artışlarında İndirim Hesaplamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı Revize Edildi.pdf
20/02/2024 29- Enflasyon Düzeltmesi Sirküleri Yayınlandı.pdf
13/02/2024 28- 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı.pdf
1
Sayfa: 1 / 55 [ Toplam: 1088 ]