Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
07/10/2021 75- Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı.pdf
06/10/2021 74- Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin Yeni Düzenlemeler.pdf
01/10/2021 73- Düşürülen Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresi 31.12.2021 Tarihine Uzatıldı.pdf
24/09/2021 72- SGK'dan E-Tebligat Zorunluluğu.pdf
15/09/2021 71- Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.pdf
07/09/2021 70- Girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında tevkifat oranı %0 olarak belirlendi.pdf
31/08/2021 69- Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme Süreleri Uzatıldı.pdf
31/08/2021 68- 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.pdf
06/08/2021 67- Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.pdf
30/07/2021 66- Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süreleri 30.09.2021 Tarihine Uzatıldı.pdf
30/07/2021 65- Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 30.09.2021 Tarihine Uzatıldı.pdf
30/07/2021 64- Düşürülen Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihine Uzatıldı.pdf
27/07/2021 63- Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.pdf
26/07/2021 62- Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı.pdf
26/07/2021 61- Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi.pdf
26/07/2021 60- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayınlandı.pdf
09/07/2021 59- Bazı Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.pdf
09/07/2021 58- Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı.pdf
08/07/2021 57- Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı.pdf
08/07/2021 56- Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde verilecek vergiden istisna gündelik tutarları.pdf
1
Sayfa: 1 / 40 [ Toplam: 781 ]