Pozitif Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

SİRKÜLER

Ara
Tarih Başlık İndir
11/09/2023 90- 47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.pdf
01/09/2023 89- Reeskont ve Avans Faiz Oranı Değişti.pdf
29/08/2023 88- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksitinin Ödeme Süresi Uzatıldı.pdf
25/08/2023 87- 1 Eylül 2023 Tarihinden İtibaren e-İrsaliye ve Bazı e-Belgelerde Karekod Bulundurma Zorunluluğu.pdf
09/08/2023 86- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanuna İlişkin 4 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.pdf
02/08/2023 85- Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu.pdf
02/08/2023 84- SGK'ya Olan Borçların Son Ödeme Tarihi Uzatıldı.pdf
02/08/2023 83- Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Yeniden Belirlendi..pdf
01/08/2023 82- Kurumların 30.06.2023 Tarihli Bilançolarındaki Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümünde K.V. İstisnası Uygulanabilecektir.pdf
01/08/2023 81- Gelir Vergisi 2. Taksiti, MTV 2. Taksiti, 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri İle Ba-Bs Formlarının Verilme Ve E-Defterlere İlişkin Süreler Uzatıldı.pdf
31/07/2023 80- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.pdf
18/07/2023 79- 2023-2 Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.pdf
17/07/2023 78- 7456 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.pdf
13/07/2023 77- Yeniden Belirlenen Harç Tutarları Hakkında Tebliğ Yayımlandı.pdf
10/07/2023 76- 2023 Yılı İkinci 6 Aylık Dönemde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı.pdf
07/07/2023 75- Bazı Gelir Vergisi Stopaj ve BSMV Oranları ile Bazı Maktu Harç Tutarları Değiştirildi.pdf
07/07/2023 74- Bazı KDV Oranları Değiştirildi.pdf
04/07/2023 73- Dövizli Hesaplara Ödenen Faiz ve Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranı %25'e Yükseltildi.pdf
04/07/2023 72- Düşürülen Tevkifat Oranlarının Uygulama Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatıldı.pdf
04/07/2023 71- Reeskont ve Avans Faiz Oranı Değişti.pdf
1
Sayfa: 1 / 51 [ Toplam: 1013 ]